``Sme iní, nie horší.``

„Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás.“

ECHO je združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

ECHO vzniklo už v roku 1980 ako dobrovoľnícka organizácia osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín ako aj odborníkov a ďalších záujemcov,ktorí chcú pomáhať.

ECHO v roku 1996 získalo právnu subjektivitu (štatút právnickej osoby) a je členom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Sponzori, ktorí nám pomáhajú