Zákon o daniach z príjmov umožňuje poukázať časť zaplatenej dane fyzických i právnických osôb mimovládnym organizáciám, ktoré sú založené verejnoprospešným účelom.

Práve teraz prišiel čas, keď každý z nás môže pomôcť získať finančné prostriedky a to práve poukázaním 2% zo zaplatenej dane.

Milí členovia, priatelia i priaznivci, oslovte svojich rodinných príslušníkov, susedov, kamarátov, aby podporili naše združenie 2%-mi.

Postup krokov pre poukázanie 2% dane: www.rozhodni.sk/index.php?postup…

 

IČO: 317 543 50
Právna norma: Občianske združenie
Názov: ECHO – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Sídlo: Sklenárová 12, 821 09 Bratislava

Tlačivo na 2% dane – (na stiahnutie)

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia!