AKTIVITY roku 2020
AKTIVITY roku 2019

V marci sme si urobili víkendový pochod do Marianky kde sme sa posadili k studničke a tiež si oddýchli.

Turčianske Teplice sú prekrásne a týždňový zájazd sa vydaril  do bodky.

V 1. aj v 2. týždni sme boli v Medickej záhrade, kde nám herci zahrali bábkové divadlo. Urobili sme si výlet na Beckov hrad vyšli sme až na vrchol bol to úžasný výhľad na krajinu, obedovali sme spoločne v reštaurácii. Navštívili  sme Bibianu a výborne sme sa tam zabavili a tiež sme sa povozili „Prešporáčikom, čo bol zážitok na celý život. Beckov – bol to celodenný výlet v 2.týždni  Športového Leta.

V prvom týždni Športového leta 2019 sme boli všetci na bratislavskom hrade, v Zoologickej záhrade a v Betánii v Senci. Počasie nám prialo a bolo nám veselo. Výlet v Betánii v Senci bol zaujímavý.

Každý rok si robíme vychádzku do Botanickej záhrady. Je tam krásne prídeme si oddýchnuť a nabrať energiu.

PLÁN ĆINNOSTI NA ROK 2019

január

Raz mesačne klubové stretnutie (2.- utorok v mesiaci)

február

Divadelné predstavenie

marec

Výročná schôdzka

apríl

Návšteva zoologickej záhrady, raz mesačne prechádzky

máj

Návšteva botanickej záhrady, týždeň vo V.Tatrách

jún

Opekanie špekáčikov – bude na jeseň

júl

Športové leto

august

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice

september

Víkend zdravia, alebo týždeň zdravia – kde upresníme

október

Deň plávania v Dunajskej Strede – alebo v Maďarsku

november

Divadelné predstavenie

december

Vianočná besiedka

AKTIVITY roku 2018

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018

január

Dvakrát mesiac klubové stretnutie (každý mesiac)

február

Divadelné predstavenie

marec

Výročná schôdzka

apríl

Návšteva zoologickej záhrady, raz mesačne prechádzky

máj

Návšteva botanickej záhrady

jún

Opekanie špekačkov

júl

Športové leto

august

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice

september

Výlet do prírody

október

Týždenný pobyt zdravia Tatranská Lomnica

november

divadelné predstavenie

december

Vianočná besiedka

AKTIVITY roku 2017

PROGRAM PLÁNU NA ROK 2017

január

Dvakrát mesiac klubové stretnutie (každý mesiac)

február

Divadelné predstavenie, výlet

marec

Výročná schôdzka

apríl

Návšteva zoologickej záhrady

máj

Návšteva botanickej záhrady

jún

Opekanie špekačkov

júl

Športové leto

august

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice

september

Týždenný pobyt zdravia

október

Prechádzka Bratislavou

november

divadelné predstavenie

december

Vianočná besiedka

AKTIVITY roku 2015
AKTIVITY roku 2012
AKTIVITY roku 2011