AKTIVITY roku 2019

PLÁN ĆINNOSTI NA ROK 2019

január

Raz mesačne klubové stretnutie (2.- utorok v mesiaci)

február

Divadelné predstavenie

marec

Výročná schôdzka

apríl

Návšteva zoologickej záhrady, raz mesačne prechádzky

máj

Návšteva botanickej záhrady, týždeň vo V.Tatrách

jún

Opekanie špekáčikov – bude na jeseň

júl

Športové leto

august

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice

september

Víkend zdravia, alebo týždeň zdravia – kde upresníme

október

Deň plávania v Dunajskej Strede – alebo v Maďarsku

november

Divadelné predstavenie

december

Vianočná besiedka

AKTIVITY roku 2018

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018

január

Dvakrát mesiac klubové stretnutie (každý mesiac)

február

Divadelné predstavenie

marec

Výročná schôdzka

apríl

Návšteva zoologickej záhrady, raz mesačne prechádzky

máj

Návšteva botanickej záhrady

jún

Opekanie špekačkov

júl

Športové leto

august

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice

september

Výlet do prírody

október

Týždenný pobyt zdravia Tatranská Lomnica

november

divadelné predstavenie

december

Vianočná besiedka

AKTIVITY roku 2017

PROGRAM PLÁNU NA ROK 2017

január

Dvakrát mesiac klubové stretnutie (každý mesiac)

február

Divadelné predstavenie, výlet

marec

Výročná schôdzka

apríl

Návšteva zoologickej záhrady

máj

Návšteva botanickej záhrady

jún

Opekanie špekačkov

júl

Športové leto

august

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice

september

Týždenný pobyt zdravia

október

Prechádzka Bratislavou

november

divadelné predstavenie

december

Vianočná besiedka

AKTIVITY roku 2015
AKTIVITY roku 2012
AKTIVITY roku 2011