Po dlhej dobe sme znova nadviazali spoluprácu so SPMP v Brne. Pôvodne sme sa s nimi stretávali pomerne často či na Morave, alebo na Slovensku. Nastal však čas aby sme nadviazali tieto kontakty znova.
Prvá stretávka bola pred nedávno v Hodoníne, kde Moraváci usporiadali veľké, tanečné popoludnie. A tak sme si tam zacestovali. Prijatie bolo vrúcne. Naši mladí si zatancovali a zaspievali. Hoci tam bol od orchestra strašný hurhaj, my rodičia sme si porozumeli.
Našu návštevu nám Brňáci na jar 2013 určite oplatia. Na ich návštevu sa vopred tešíme. Pomôžte nám vymyslieť pre nich zaujímavý program .
Pozdravy z Moravy T.J