Klubové stretnutia

Klubové stretnutia máme v druhý pondelok v mesiaci.
Prichýlila nás naša centrála ZPMP, takže po práci o 16,15 hod. nás nájdete tu.
V októbri sme si sprestrili deň s gaštanmi.

Ďalšie stretnutie bude 12.11.2007 a 10.12.2007 na Švabinského 7 v centrale ZPMP .