29.6.2007 ZPMP v SR usporiadalo celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministerky práce sociálnych vecí a rodiny SR na tému : “ Práca ako klúčový faktor k inklúzii II“ . Zo skupiny Equal boli zúčastnení španielskí partneri aj talianski prtneri