Kurz spoločenského tanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Echo – združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sa snaží o zlepšenie životných podmienok ľudí s týmto handicapom.

Jedným z okruhov činnosti sú aj voľnočasové aktivity – zapájanie ľudí s mentálnym postihnutím do rôznych foriem spoločenského života. Nezabúdajme, že tanec je aj formou sociálnej a zdravotnej rehabilitácie a integrácie.

Preto sa už desiaty rok uskutoční kurz spoločenského tanca, ktoré pod názvom „Seminár spoločenského tanca“ vedie pán Andrej Mičunek.

Kurz uskutočňujeme s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.
Tento ročník začíname 9.11.2008 o 15.00 v Národnom Integračnom centre na Batkovej ul. 2 v Dúbravke. Doprava je možná električkami :1, 5, 12, alebo autobusom č.83, zastávka pri býv. Poľnohospodári v Dúbravke.

Kurz zakončíme venčekovým plesom s voľbou venčekového kráľa a korálkovej kráľovnej. Záujemci sa môžu prihlásiť každý deň až do 20 hod. u p. Srnánkovej na tel.č. 02/ 54431186.

Aby kurz mohol prebiehať, potrebujeme aspoň 20 frekventantov. Prosíme, povedzte o tom aj svojim známym.

Tešíme sa na nových priateľov!

Prihlásiť sa možno do 22.10.2008