Dňa 3.12.2005 spolu so ZPMP Bratislava IV sme usporiadali pre členov a priateľov Mikulášsky večierok.

Prišiel medzi nás Mikuláš aj s darčekmi. Mládež sa mu veľmi potešila. Pri preberaní sladkostí Mikulášovi zaspievali, zahrali pesničku alebo zarecitoval básničku. Po prevzatí mikulášskych darčekov začala obľúbená diskotéka.

Sponzori:

KRAFT Foods Slovakia a.s.,

Ďakujeme!