Čas tak rýchlo uteká, že už len spomienky na minuloročný Mikuláš v Dúbravke vo Fontáne spolu s fotodokumentáciou si môžeme pripomenúť. Bol to veľmi pekný zážitok , celý program bol veľmi pekný za čo ďakujeme pani Ramacsayovej a združeniu ZPMP BA IV, že nás prichýlili ako už po mnohokrát. Naša mláídež sa na toto odpoludnie od rána pripravovali. O 15 hodiny bola sála klubu naplnená do prasknutia. Stoly sa prehýbali pod dobrotami. Očakávaný Mikuláš nesklamal , priviedol so sebou aj žiarivého anjela a čerta, ktorý mal nielen dlhý jazyk aj tiež dlhú rinčiacu reťaz. Priniesli so sebou veľké plné vrece všakovakých sladkostí. Všetci nakoniec odchádzali spokojní a v dobrej nálade.