Okrem obvyklého klubu sa všetci tešili na vianočnú besiedku so zaujímavým programom.
Za zaslúženú odmenu, keď každý z mladých recitoval alebo spieval bola sladká odmena od Mikuláša a anjela.