Vydarený víkend zdravia Modra – Harmónia

Veselý spev, smiech, tlieskanie a na všetkých tvárach šťastie – slovami ťažko opísať radosť, nadšenie a dobrú náladu, ktorá panovala v ten piatkový večer v Spoločenskej miestnosti rekreačného školského zariadenia Univerzity Komenského v Modre – Harmónií.

Ale poďme po poriadku. ECHO ZPMP Bratislava a ZPMP Bratislava IV zorganizovali v dňoch 21. -23. septembra 2007 3-dňový pobyt pre mentálne postihnuté osoby a ich rodičov do tohto zariadenia.
Pricestovali sme tam individuálne, jednak vlastnými osobnými autami, jednak využitím SAD (hromadnej) dopravy. Stretnutie sa začalo piatok poobede ubytovaním, po ktorom sme sa stretli na spoločnej večeri a potom sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, kde sa začal svojpomocne zostavený program. Najprv išla pieseň dokola … do ktorej sa postupne zapájali všetci prítomní a keď to niekomu pre počiatočný ostych až tak nešlo ochotne mu s plným nasadením a zanietením vypomohli ostatní.
Dobrá nálada rozprúdilla diskotéka, tak, že na spánok sa nikomu nechcelo ani pomyslieť.

V sobotu doobeda si účastníci mohli vybrať medzi kúpaním v príjemnej teplej vode bazéna , alebo prechádzku v krásnej okolitej prírode. A poobede sme sa opäť zišli a to pri opekaní klobások. Ťažko opísať tie rozjasané radostné tváre, veselosť, neformálnu zábavu. Po večeri opäť ďalší bod programu : rozprávka „Červená čiapočka“ interpretovaná rodičmi i deťmi a opäť neopakovateľná nálada, atmosféra naplnená tou najúprimnejšou radosťou z hry.. „Divadelné predstavenie skončilo opäť spoločným posedením.

V nedeľu doobeda sme sa s veľkým zanietením venovali športovými hrám rozdelení do skupín sme sa snažili čo najčastejšie trafiť loptami do koša, alebo vrhaním loptičiek na určený cieľ. Zdravá súťaživosť bola sprevádzaná veselým smiechom a každý úspech bol odmeňovaný radostnými výkrikmi a potleskom – atmosféra, ktorá sa len ťažko narúšala odchodom na obed, po ktorom sme museli pomaly myslieť na balenie a návrat domov.
Ťažko sa nám odchádzalo. Boli to také krásne zmysluplné prežité dni, všade vládol smiech, radosť z účasti , ochota navzájom si pomôcť – najmä deťom s ťažkým postihnutím – jednoducho boli sme jedna veľká šťastná rodina.
Človeku mimovoľne prichádza na um slávny Dr.Faustov výrok z drámy J.W.Goethoho : Kiež by tento okamih trval večne …

Za šťastný úsmev naších detí, za ich nefalšovanú radosť chceme poďakovať hlavným organizátorkám tohto nezabudnuteľného pozitívnymi zážitkami naplneného víkendu menovite pani Nade Ramacsayovej a Elene Srnánkovej.

Vďaka Vám

Spokojní a vďační rodičia