Počasie praje a tak sme zašli ako každoročne do Botanickej záhrady . Tu obdivujeme vzácne kvety, kríky, stromy.
No nádhera!