Opekačka v Líščom údolí je zatiaľ najnavštevovanejšie podujatie asi z celého roka. Stretávame sa tam dve združenia a vždy si máme čo povedať a tešiť sa z akéhokoľvek počasia, pretože je tam výborne, len treba tam prísť zavčasu.