Plán akcií na rok 2006

Klubové stretnutia: vždy druhý pondelok v mesiaci v priestoroch OZ Lepší svet na Švabinského ul.,od 16:30 do 18:30.

Január

Pokračovanie tanečného seminára. Každú nedeľu o 15:30.

Február

Venčekový ples 11.2. o 19.hod v DK Dúbravka.

Marec

Začiatok plaveckého výcviku v ZŠi na Hrdličkovej ul.,
hláste sa už teraz.
Grant na plavecký výcvik poskytla spoločnosť
T-Mobile Slovensko, a.s..

Výročná členská schôdza.

Apríl

Pokračovanie plaveckého výcviku každý utorok o 18. hodine.

Máj

Každoročná návšteva v ZOO.

Jún

Víkend zdravia. Ukončenie plaveckého výcviku.

Júl

Športové leto.

August

Rekreačno rehabilitačný pobyt v zahraničí pre rodiny.

September

Návšteva termálneho kúpaliska.

Október

Víkend zdravia.

November

Začiatok tanečného seminára. Návšteva divadla.

December

Vianočná besiedka.