Január

Tanečný seminár

Klubové stretnutie – každý 2.ponedlok v mesiaci

Február

Divadelné predstavenie

Marec

Klubové stretnutie 8.3.2010 od 15-18hod.

Výročná schôdza združenia 20.3.2010
v reštaurácii Delfín o 15 hod. s tombolou

Apríl

Vychádzka 10.4. 2010 – zraz pred Vojenskou nemocnicou o 10 hod.

Návšteva ZOO 24.4.2010 o 10 h. – stretneme sa
pred pokladňou ZOO

Máj

Návšteva botanickej záhrady 16.5.2010 o 14 hod. –
zraz pred vchodom

Jún

Plávanie 5.6. 2010 o 14 hodine

Vychádzka do Sadu J.Kráľa 6.6.2010 – stretneme sa o 14 hod.
pri hotely Danube na voľnom priestranstve
a pôjdeme peši cez most SNP.

Opekačka špekáčok 26.6.2010 – miesto Líščie údolie čas o 10 hod.

Júl

Športové leto od 19.7.- 23.7., 26. – 30.7.2010

August

Turčianske Teplice 16.8. – 22.8.2010

September

Víkend zdravia – podľa finančných možnosti

Október

Seminár spoločenského tanca –
kto má zaájem sa môže prihlásiť u predsedníčky.

Návšteva termálneho kúpaliska v Mosoni

November

TS, divadelné predstavenie

Plávanie na Hrdličkovej od 15 – 15,45 hod.

December

Vianočná besiedka