Január

Klubové stretnutie (KS) – privítanie Nového roka

každý 2.ponedlok v mesiaci

Február

Klubové stretnutie – Valentínske posedenie

Marec

Divadelné predstavenia, NS a SND

Výročná schôdza združenia 26.3.2011

Apríl

Vychádzka do ZOO, KS

Máj

Prechádzka Botanickou záhradou, KS

Jún

Opekanie v Karlovej Vsi

Júl

Športové leto

August

Turčianske Teplice – rekondično-rehabilitačný pobyt

September

Víkend zdravia, KS

Október

Návšteva termálneho kúpaliska

Tanečný seminár, KS

November

Divadelné predstavenie, KS

December

Mikuláš, KS