Január

privítanie Nového roka –

klubové stretnutie (KS – klubové stretnutia)

Február

divadelné predstavenie

zmena Klubového stretnutia – 3. pondelok v mesiaci

20.2.2012 na Záhrebskej č. 9

v Centre klubu Miestneho úradu BA1

Marec

členská (výročná) schôdza , KS

Apríl

Vychádzka do ZOO, KS

Máj

Prechádzka Botanickou záhradou, KS

Jún

Opekačka v Karlovej Vsi alebo Železná studnička,

so SPMP Brno

Júl

Športové leto

August

Turčianske Teplice – rekondično-rehabilitačný pobyt

September

Víkend zdravia, KS

Október

Návšteva termálneho kúpaliska

November

divadelné predstavenie, KS

Seminár spoločenského tanca

December

vianočná besiedka