Január

Klubová činnosť

Február

Divadelné predstavenie : SND „Veľa kriku pre nič“

Marec

Výročná členská schôdza s programom :
Úvod – správa o činnosti – správa o hospodárení – rozpočet – plán činnosti – plán – ročná správa
Schválenie plánovanej činnosti , rozpočtu na rok 2014, príspevky členov, rôzne.

Apríl

Prechádzka Zoologickou záhradou.
Objavovanie nových prírastkov zvierat a oddych v prírode

Máj

Prechádzka Botanickou záhradou v Bratislave. Záhrada je najkrajšia v máji, keď väčšina rastlín kvitne a vôňa stromov ukazuje svoju tvár.

Jún

Opekačka v Líščom údolí je zatiaľ najnavštevovanejšie podujatie asi z celého roka.
Stretávame sa tam dve združenia a vždy si máme čo povedať a tešiť sa z akéhokoľvek počasia, pretože je tam výborne, len treba tam prísť zavčasu.

Júl

Športové leto pre našich postihnutých spoluobčanov a dospelákov nášho združenia, ale tiež iných ZŤP/S -karov.
Majú tu celodennú stravu , o program sa starajú asistenti. Každý deň si robia program podľa počasia.

August

Rekondično – rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice.
Obľúbené miesto nášho združenia, kde si užívame spokojne bez hektiky týždeň oddychu.

September

Zorganizovali sme týždenný pobyt v Harmónii, v krásnom prostredí uprostred lesov, blízko Zochovej chaty.
Mali sme šťastie na pekné počasie, tak sme denne chodili na výlety do prírody.
Niektorí využili aj plávanie v krytom bazéne. Samozrejmosťou boli aj súťaže ma blízkej lúke a večer hry s našou obľúbenou psychologičkou p. Papánkovou.

Október

Ako každý rok v októbri sa začína obľúbený tanečný seminár.
Mladí ľudia pod vedením prezidenta Tanečného klubu Danube v Bratislave p. Mičunka zvládajú základy štandardných aj latinsko – amerických tancov. Seminár je ukončený karnevalom alebo plesom, večera, súťaže, diskotéka, výborná zábava priláka každoročne mnohých našich členov.

November

Plavecká sobota v Mosonyi je tiež veľmi obľúbená akcia.
Počas dňa skúšame rôzne druhy bazénov a k večeru ešte navštívime maďarské obchodné centrá a hurá domov.

December

Mikulášske posedenie s našimi kamarátmi z ZPMP BA IV nemôže dopadnúť ináč ako na jednotku.