Január

Klubové stretnutia, divadelné predstavenie
Podujatie podporili: Miestny úrad BA1

Február

Klubové stretnutia.

Marec

Klubové stretnutia.

Apríl

Klubové stretnutia.
Návšteva ZOO

Máj

Klubové stretnutia.
Návšteva botanickej záhrady.

Jún

Klubové stretnutia.
Opekanie špekáčikov

Júl

2 – týždne Športové leto pre klientov s MP
Podujatie podporili: Magistrát hlavného mesta BA
V Júli nás podporili doc. Filo Odborné učilište Patronka,
IEG – stravovacie služby, Pedagogická fakulta – dobrovoľníčky a v neposlednom rade p. Mgr. Papánková.
Boli sme 1 deň v Senci v Betánii, kde sa o nás super postarali a STV 2 nás natočila.

August

Rekondično-rehabilitačný pobyt Turč.Teplice.
Podujatie podporili: IWC

September

Klubové stretnutia

Október

Klubové stretnutia.
Víkend Štrba
Podujatie podporili: Miestny úrad BA 1

November

Klubové stretnutia, divadelné predstavenie.

December

Klubové stretnutie s Mikulášskym posedením.
Podujatie podporili: Miestny úrad BA 1