Január

Klubové stretnutie.

Február

Divadelné predstavenie.

Marec

Delfín – výročná správa.

Apríl

Botanická záhrada.

Jún

Zoologická záhrada, opekanie špekáčikov.

Júl

Turčianske Teplice, športové leto.

Október

Tatranská Lomnica.

November

Divadelné predstavenie.

December

Vianočné posedenie.