Športové leto bolo poznačené veľkými horúčavami v prvom turnuse. Častokrát sme nemohli ísť von na dlhšie ako do jedenástej hodiny, preto sme ostávali v areáli DSS Rosa. Je tam priestor na loptové hry, takisto sa tam najde aj tieň.
Aj napriek tomu sa nám podarilo ísť navštíviť ranč v Jelke, kde si účastníci zajazdili na koni, povozili sa na voze a zažili pravú atmosféru okolo domácich zvierat.
Druhý turnus už nebol taký teplý. Vo štvrtok sme sa išli pozrieť na historickú Bratislavu z vláčika, ktorý vozieva turistov. Účastníci mali veľku radosť a my tiež, lebo sme boli rady, že si pamätali mnoho informácii.

Opäť sme sa vybrali na Železnú studničku, navliekali sme pomaľované cestoviny, vylepovali sme obrazky, ktoré nám poslúžili ako darčeky pre všetkých, ktorí nám pomáhali či už na ranči, vodičovi autobusu, ale aj ľuďom v jedálni.

Spolupráca s asistentami bola vynikajúca, každý niečim prispel do programu a hlavne to boli ľudia, ktorí majú vzťah k ľuďom s mentálnym postihom. Dúfam, že podobný kolektív sa zíde aj na budúci rok.