Športové leto sa tento rok vydarilo vďaka priaznivému počasiu ako aj šikovným asistentkám, ktoré pripravujú hodntotný program pre našu mládež. V každom turnuse bol jeden výlet.