Športové leto pre našich postihnutých spoluobčanov a dospelákov nášho združenia, ale tiež iných ZŤP/S -karov.
Majú tu celodennú stravu , o program sa starajú asistenti. Každý deň si robia program podľa počasia.