Po roku našej práce a organizovania je tu čas hodnotenia našej činnosti.
Tak sme sa zišli a výbor ECHO ZPMP referoval a hodnotil. Účasť ako obyčajne bola hojná a nechýbala ani výmena názorov a skúsenosti rodičov.
Všetci sa potom tešili na dobrú večeru a naši mladí na diskotéku. Rozišli sme sa spokojní a v dobrej nálade.