Výročná členská schôdza s programom : Úvod – správa o činnosti – správa o hospodárení – rozpočet – plán činnosti – plán – ročná správa Schválenie plánovanej činnosti , rozpočtu na rok 2014, príspevky členov, rôzne.