Ako každý rok v októbri sa začína obľúbený tanečný seminár.
Mladí ľudia pod vedením prezidenta Tanečného klubu Danube v Bratislave p. Mičunka zvládajú základy štandardných aj latinsko – amerických tancov. Seminár je ukončený karnevalom alebo plesom, večera, súťaže, diskotéka, výborná zábava priláka každoročne mnohých našich členov.