Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je tento rok partnerom spoločnosti TESCO STORES SR pri realizácii projektu TESCO Charita roka 2005. Jeho hlavným cieľom je snaha o integráciu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Vo všetkých Obchodných domoch a Hypermarketoch TESCO prebieha verejná finančná zbierka od mája do októbra 2005, výťažok ktorej bude použitý napríklad na tieto projekty: vzdelávanie dospelých s mentálnym postihnutím, nákup rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím do denných stacionárov a centier, chránených dielní a chránených bývaní, na rehabilitačné a rekondičné pobyty.

I naše združenie je zapojené do verejnej finančnej zbierky v Obchodnom dome TESCO na Kamennom námestí.

Sponzori:

Prima n.o. – Domov sociálnych služieb pre dospelých, Bratislava
Peter Skalník
Dada Skalníková
Jarek Komárek
Zuzana Sýkorová