Rekondično-rehabilitačný pobyt 2005

Miesto: Turčianske Teplice, Hotel Relax
Termín: 6.-13. augusta 2005
Cieľ: Hlavným cieľom rekondično-rehabilitačného pobytu bolo zlepšenie psychických a fyzických vlastností jednotlivých členov nášho združenia. Ďalej integrácia nielen postihnutých členov, ale aj rodinných príslušníkov do spoločnosti. Vychádzky po rekreačnej oblasti za účelom poznávania a citového priblíženia k prírode.

Kúpele Turčianske Teplice patria medzi kúpeľné miesta indikačne zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov. V meste vyvierajú pramene liečivých vôd, ktoré svojou teplotou patria medzi horúce a chemickým zložením medzi hypotonické minerálne pramene.

Každý účastník pobytu absolvoval podľa individuálnej osobitnosti a zdravotného stavu vodoliečebné procedúry, masáže, rehabilitačné cvičenia, elektroliečbu a iné liečebné procedúry (obklady, zábaly, pitné kúry a solárium). Zúčastnili sme sa na liečebnej procedúre v soľnej jaskyni, ktorá má pozitívny vplyv na organizmus človeka. Spravili sme si spoločný výlet po malebnom mestečku Turčianske Teplice. Športová súťaž všetkých účastníkov pobytu zaujala a potešila. Večerný program sme si spestrili návštevou kina alebo diskotékou, kde sme sa všetci zabavili. Popri všetkých spoločných aj individuálnych aktivitách sme si navzájom vymienali svoje životné skúsenosti a poznatky.

Záver: Pobyt prispel k zvýšeniu spolupatričnosti do spoločnosti a k získaniu nových zážitkov.

Ďakujeme za finančnú podporu, ktorá umožnila ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinným príslušníkom prežiť nezabudnuteľné chvíle strávené v príjemnom prostredí:

Thank you very much
International Women´s Club of Bratislava
Hotel Danube
Rybné námestie 1, Bratislava