Venčekový ples v DK Dúbravka
11.2.2006

Dňa 11.2.2006 absolventi seminára, rodinní príslušníci a priatelia sa zúčastnili záverečného plesu pod názvom Venčekový ples, kde nám všetkým predviedli spoločenské a štandardné tance: Valčík, Polka, Waltz, Tango, Cha-cha…., ktoré sa naučili a zdokonaľovali počas šiestich rokov na tanečných seminároch.

Tanečný seminár 6. ročník
V období od novembra 2005 do februára 2006 absolvovala naša mládež už 6. ročník spoločenského tanca, ktorý viedol pán Andrej Mičúnek z Tanečného klubu Danube Bratislava.
TK Danube je jediný subjekt v oblasti spoločenského tanca v SR, ktorý sa zaoberá výukou detí, mládeže a dospelých s rôznym druhom postihnutia.

Čo je to tanec?
Tanec je najprirodzenejšia ľudská aktivita
Tanec rozvíja koordináciu myslenia a svalov
Tanec zvyšuje sebavedomie a pocit istoty
Tanec posiľňuje telo , poskytuje radosť zo života
Tanec cibrí spoločenské správanie
Tanec pravideľne cvičený, dáva jednotlivcovi v celom jeho vystupovaní i mimo tanečnej
siene elegantné a pôvabné pohyby, ladný postoj
Tanec hrá v spoločenskom živote veľmi významnú úlohu
Tanec je taký starý, ako ľudstvo vôbec