Denný tábor – Športové leto

Denný tábor pod názvom „Športové leto“ organizujeme od roku 1983 formou prímestského tábora ako odľahčovaciu službu rodinám so zdravotne postihnutými občanmi. Sme malé združenie a ojedinelé svojho druhu v Bratislave, ktoré takúto službu poskytuje. Vek účastníkov tábora nerozhoduje. Účastníci zažívajú nové situácie a spoznávajú nových ľudí, čo má priaznivý vplyv na ich mentalitu.

Cieľom projektu je v čase letných prázdnin v školách a dovoleniek v DSS v Bratislave pomôcť rodičom s opaterou svojich postihnutých detí a dospelých. Z dôvodu, že dovolenkou nie je možné pokryť všetky školské prázdniny, rodičia vítajú túto službu. Výhodou denného tábora je možnosť prispôsobiť termín jeho realizácie podľa potrieb účastníkov.

Účastníci tábora ráno o 7,30 -7,45 hod denne dochádzajú na určené miesto, kde si ich prevezmú inštruktori – dobrovoľníci.

Organizovaním rôznej činnosti vedieme účastníkov tábora k zmysluplnému využívaniu voľného času, samostatnosti, uvedomovaniu si samých seba, svojich možností a schopností, rozvíjame ich sociálne zručnosti, komunikáciu v bežnom živote, podporujeme ich integráciu…….

Ide o špecifický denný tábor a podobné aktivity môžu len prospieť všetkým jeho účastníkom. Súčasťou sú aj cielené cvičenia a rôzne aktivity s cieľom zrekreovania, ale aj upevnenia zdravia účastníkov.

Program končí popoludní okolo 16, 00 hod., keď účastníkov prevezmú rodičia, alebo nimi splnomocnené osoby, ako napr. osobní asistenti.

Inštruktori – dobrovoľníci,  študenti vysokých škôl prevažne pedagogického smeru, majú možnosť uplatniť v praxi poznatky zo štúdia, bližšie sa oboznámiť s osobnosťou postihnutých ľudí, nadviazať kontakty s jeho rodinou a tak hlbšie poznať problematiku, ktorou sa budú zaoberať vo svojom profesijnom zamestnaní.