ECHO – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Zrínskeho 11
Bratislava 811 03
Bankové spojenie:
č.ú.: 0011484514/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK4309000000000011484514

Elena Srnánková, predseda
mobil: +421 903 031 393,
tel.: 02/54431186
e-mail: e.srnankova65@upcmail.sk

Mária Kovárová, členka výboru
Marta Petríková, členka výboru
Zoltán Téglás, člen výboru
Mgr. Viera Kalinová, člen výboru
Gina Miháliková, člen výboru
Elena Srnánková, predsedníčka