Január

Klubová činnosť 12.1.2009 (Zahájenie nového roka , prednáška)

Február

Ukončenie tanečného seminára 7.2.2009 v Moyzesovej sieni

Klubová činnosť 9.2.2009 príprava masiek

Divadelné predstavenie

14.2.2009 vo Fontáne v Dúbravke Valentínske posedenie

27.2.2009 pôjdeme na Labutie jazero do nového divadla SND

Marec

Klubová činnosť 9.3.2009 vytvorenie autoportrétov

Výročná schôdza združenia 28.3.2009 v reštaurácii Delfín od 15 hod.

Apríl

Klubová činnosť 20.4.2009 na Karadžičovej č.1

Návšteva ZOO 25.4.2009

Máj

1.5.2009 navštívime buď botanickú záhradu v Bratislave
alebo Nár. žrebčínec Topolčianky

Klubová činnosť 11.5.2009

Jún

Klubová činnosť 8.6.2009

Opekačka špekáčok – miesto upresníme

Júl

Termálne kúpalisko Štúrovo 3.7.2009

Športové Leto začne 20.7 a druhý turnus končí 31.7.2009

August

17.8.-23.8.2009 rehabilitačno – rekondičný týždeň v
Turčianskych Tepliciach

September

Klubová činnosť 14.9.2009

Víkend zdravia

Opekačka špekáčok – miesto upresníme

Október

Tanečný seminár, Prechádzka Bratilsavou

Veľký Meder, ( Dunajská Streda alebo Mosony MAgayrország)

November

TS, Klub Divadlo

December

TS, Klub , Mikuláš