timeline_pre_loader

2016

Predsedníčka ECHO ZPMP Srnánková Elena v mene výboru ďakuje všetkým sponzorom a známym, ale hlavne neznámym darcom, ktorí nám finančným príspevkom k 2 % z daní prispeli, či iným spôsobom, grantom, dotáciami prispeli v prospech našich mentálne postihnutých spoluobčanov :

Magistrátu hlavného mesta
Miestnemu úradu BA 1
Odborné učilište , Patrónka Mgr. E. Filo

Ďakujeme!

2012

Predesdníčka ECHO ZPMP Srnánková Elena v mene výboru ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí nám finančným príspevkom, grantom či iným spôsobom prispeli v prospech našich mentálne postihnutých spoluobčanov :

Ministerstvu kultúry
Magistrátu hlavného mesta
Miestnemu úradu BA 1
DSS ROSA Dr. Kuricovi
Antikvariátu Steiner
SAD Bratislava(Slovak Lines) a Prednostovi hlavnej stanice

Ďakujeme!

2009

Predesdníčka ECHO ZPMP Srnánková Elena v mene výboru ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí nám finančným príspevkom, grantom či iným spôsobom prispeli v prospech našich mentálne postihnutých spoluobčanov :

Medzinárodný klub žien
Ministerstvo kultúry
Magistrát hlavného mesta
Miestny úrad BA 1
DSS ROSA Dr. Kuric
Antikvariát Steiner
SKY Europe, SAD Bratislava (Slovak Lines), Prednosta hlavnej stanice

Ďakujeme!

2008

Predsedníčka ECHO ZPMP Srnánková Elena v mene výboru ďakuje sponzorom a darcom, ktorí nám finančným príspevkom, grantom, či iným druhom pomoci prispeli v prospech našich mentálne postihnutých spoluobčanov :

Medzinárodný klub žien IWC
Ministerstvo kultúry SR
Magistrát hlavného mesta Bratislavy
Miestny úrad Staré mesto Bratislava
Nadácia Pontis
Rotary Klub
Antikvariát Steiner
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
SKY Europe, Slovak Lines, Prednostovi hlavnej stanice Bratislava

Ďakujeme!

2007

Predsedníčka ZPMP Echo, Elena Srnánková, ďakuje v mene výboru našim sponzorom a darcom, ktorí svojim finančným príspevkom, grantom i iným druhom pomoci v roku 2007 prispeli k uskutočneniu našich plánov v prospech a pre radosť detí i dospelých s mentálnym postihnutím:

Grant: Medzinárodný klub žien IWC Turčianske Teplice
– rehabilitačné procedúry
Ministerstvo kultúry SR: Prešporské echo – bulletin
Ministerstvo kultúry SR: Tanečný seminár
Magistrát hlavného mesta BA: Športové leto
Magistrát hlavného mesta BA: Turčianske Teplice
– ubytovanie a strav)

Ďakujeme!

2006

Predsedníčka ZPMP Echo, Elena Srnánková, ďakuje v mene výboru našim sponzorom a darcom, ktorí svojim finančným príspevkom, grantom i iným druhom pomoci v roku 2006 prispeli k uskutočneniu našich plánov v prospech a pre radosť detí i dospelých s mentálnym postihnutím:

Grant: Nadácii Pontis na plavecký výcvik: Učíme sa v tom plávať
Ministerstvu kultúry: časopis Prešporské echo
Hlavnému mestu SR Bratislava: Športové leto,
Seminár spoločenského tanca – prenájom priestorov

Grant: Sponzorské dary:
Kraft Foods Slovakia, a.s.: Mikulášske – čokolády
Firma „Dobré jablká“: ovocné balíčky
Kníhkupectvo Steiner: príspevok
OZ Svetielko nádeje: dar

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli z 2 % daní

Ďakujeme!

2005

Predsedníčka ZPMP Echo, Elena Srnánková, ďakuje v mene výboru našim sponzorom a darcom, ktorí svojim finančným príspevkom, grantom i iným druhom pomoci v roku 2005 prispeli k uskutočneniu našich plánov v prospech a pre radosť detí i dospelých s mentálnym postihnutím:

Ministerstvo kultúry SR
Magistrát hlavného mesta Bratislavy
ZPMP v SR
International Women´s Club of Bratislava
iMi Partner a.s., Brno
Hodina deťom
Nadácia Pontis
Komunitná nadácia
TESCO Stores SR, a.s.
Združenie VOTUM
SONY Slovensko
Prima n.o.
DSS ROSA
IEG Stravovacie služby, Igor Goruša
KRAFT Foods Slovakia a.s.
Peter Skalník, Dada Skalníková, Jarek Komárek, Ing. Važan, Ing. Goruša, PhDr. Kuric, Ing. Binda, Vališ, Andrej Selický, PhDr. Uličná, Ing. Habaj, M. Balážová, V. Cipárová, J. Dračková, Doc. PhDr. Rúfus

Ďakujeme!