Klubové stretnutia: každý druhý pondelok v mesiaci o 16,15, hod. (okrem júla a augusta).

Každý štvrtok tj. od 23.10.2008 (pokiaľ nebudú prázdniny)
budú môcť členovia ECHO ZPMP znovu chodiť plávať na Hrdličkovu od 16 – 17 hod.

Január

Tanečný seminár s venčekom
(venček bude 26.1.2008 o 18 hod. kde to je zatiaľ prekvapenie).

Klubové stretnutie : 14.1.2008 o 16,15

Február

Planované divadelné predstavenie
22.2.2008 Divadlo AHA Najstaršia rozprávka

Klubové stretnutie : 11.2.2008

Marec

Výročná členská schôdzka v sobotu 8.3.2008 o 15 hod.
reštaurácia BATIDA 2,
Prievozsk8 ul. 18 Bratislava

Klubové stretnutie : 10.3.2008

Apríl

Návšteva ZOO
20.4.2008 o 11 hod.

Ukážka výcviku psov – Mestská polícia

Klubové stretnutie : 14.4.2008

Máj

Botanická záhrada
18.5.2008 o 14 hod.

Klubové stretnutie : 15.5.2008

Jún

8.6.2008 budeme opekať špekáčky
od 9 – cca 12 hod v Líščom udoli

9.6.2008 klubové stretnutie:
na Karadžičovej ul v klube dôchodcov BA 1

12.6.2008 je deň krivých zrkadiel
na Hviezdoslavovom nám. o 15,30 hod

Júl

Športové leto 1.turnus: 14.7. – 18.7.2008
2.turnus: 21.7. – 25.7.2008

Ospravedlňujem sa všetkým ktorí sa oneskorili na naše ŠL 2008

August

Rekondično-rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice
od 18.8. – 25.8.2008

September

12.9. – 15.9.2008 Víkend zdravia v Častej – Píle
(prihlasovať sa môžete u predsedníčky)

Veľký Meder – plávanie

Devinska Nová Ves – SAMBER – prechádzka

Október

Víkend zdravia

Tanečný seminár

November

Divadelné predstavenie

Tanečný seminár

December

Mikuláš

Tanečný seminár