Športové leto 2005

Tohtoročné „Športové leto“ sa konalo v DSS Rosa v Bratislave vo dvoch turnusoch:

  • 18.-23.júla
  • 25.-30.júla

Náš program sme prispôsobovali počasiu. Ak bolo veľmi teplo, zostali sme v areáli DSS Rosa, kde sme okrem iného hrali loptové hry a spravili sme si i veselú oblievačku vodou. Keď pršalo, kreslili sme si v klubovni, cvičili na loptách, hádzali si lopty, tancovali, spievali, hrali spoločenské hry … . Boli sme pozrieť aj stajňu s koňmi v DSS. Ďalej sme absolvovali jednodňový výlet autobusom do Gabčíkova, pozrieť si vodné dielo. Všetkým sa nám páčila návšteva zoologickej záhrady. Malá turistika na Železnú studničku všetkým prospela. Výlet loďou z Bratislavského prístavu do Devína sa každému zúčastnenému denného tábora páčil. Posledný deň sme mali karneval s hudbou a tancom a záverečné vyhodnotenie denného tábora, kde si účastníci prevzali diplomy a vecné darčeky.

Pri realizácii „Športového leta 2005“ nás podporili:DSS ROSA, Dúbravská 1, Bratislava
IEG Stravovacie služby, Igor Goruša, Tomášiková 28, Bratislava
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava,
Primaciálne námestie 1, Bratislava
Komunitná Nadácia, Partizánska 2, Bratislava
Ďakujeme!