Tak, ako každoročne sa aj tento marec 2012 stretli členovia ZPZP ECHO na Výročnej členskej schôdzi v Bratislave.
Jedným z nepríjemných bodov programu bolo rozlúčenie sa z neplatiacimi členmi. Po viacerých urgenciách sme to urobili. Momentálne máme 80 rodín. Predsedníčka p. Srnánkova podala správu o činnosti nášho združenia, ktorá bola naozaj pestrá.
Nasledovala správa o hospodárení a diskusia. Potom bola všetkými tak obľúbená tombola a dobrá večera. Nechýbala ani hudba a tak pohybu chtiví si ešte nakoniec zatancovali. Dá sa povedať, že podujatie sa vydarilo.
Referovala T.Jurkovičova