Prvé klubové stretnutie na Záhrebskej dopadlo celkom dobre.
Stretli sme sa porozprávali o našich starostiach a radostiach v peknom prostredí.