Víkend zdravia
Chata Plus – Zochová chata 2. – 4.6.2006

Na tomto víkende sme sa stretli dve združenia a to ZPMP BA IV a ECHO ZPMP. Spolu nás bolo 46 účastníkov, z toho 33 účastníkov z nášho združenia.
V piatok sme začínali večerou a spoločenským posedením – zoznamovaním sa s členmi oboch združení. Každý hovoril niečo o svojej rodine, čím sa rozpútala výmena skúseností. Mládež pokračovala tancovaním a ani zlé počasie nám nepokazilo náladu.
V sobotu predobedom bola povinná vychádzka do okolia, po obede sme opekali špekačky. Večer bol plný súťaží s odmeňovaním.
Nedeľa bola zase plná pohybu a športovania . Na záver pobytu dostali účastníci diplom o absolvovaní víkendu zdravia. Napriek zlému počasiu víkend ubehol zaujímavo, účastníci odchádzali spokojní.
Vďaka peniazom vyzbieraných v Tesco charite sa uskutočnil víkend zdravia plný krásy a potešenia.